beer vertelt, jij bepaalt (deel 4)

"dat komt vast van pas" denk je

je zet de lantaarn aan en loopt nog even alle stellages langs, want misschien ligt er toch nog iets wat je eerder over het hoofd zag

en waarempel

er ligt inderdaad nog iets op een hoge plank

het is een...

klembord28.1%
klein koffertje71.9%
aantal stemmen: 32 | link

...koffer

je reikt omhoog en pakt het om het beter te bekijken

't is 'n klein koffertje en weegt niet zo zwaar

je probeert het te openen, maar dit lukt niet

er zit een slotje op

het is een eenvoudig mechanisch slotje maar je hebt geen sleuteltje

wat je wel hebt, is een koevoet

je steekt het onder het slotje tussen waar de koffer open zou moeten gaan en forceert het ertussen

je wipt het omhoog en je hoort hoe het slotje breekt en je ziet hoe het koffertje openspringt

je kijkt in de koffer en je ziet wat lijkt op een mapje met losse vellen papier

je opent de map en je ziet op het bovenste vel 'n tekening dat erg lijkt op het ruimeschip dat je zag toen je daaruit onstnapte met de capsule 🤔

er staan wat teksten bij maar die kan je niet lezen

het volgende blad toont een deel van schip, met een deur aan de onderkant geopend en diverse kleine modules die richting een planeet lijken te gaan

wederom staan er onder de tekening onleesbare tekst

op 't volgende blad zie je drie verschillende tekeningen

op één tekening staat 'n persoon bij zo'n module, de modules die zo klein leken, lijken nu enorm door 't kleine persoon ernaast

de module lijkt open te klappen, en op de tekening ernaast zie je hoe er, wat je niet anders kan beschrijven dan machines, uit rijden

op 'n grotere afbeelding daaronder zie je hoe deze machines beginnen te bouwen

"zouden die deze ondergrondse koepel hebben gebouwd?" denk je

de teksten blijven 'n raadsel

je slaat het blad om en je ziet wederom 3 tekeningen

linksboven een tekening van een persoon in ruimtepak bij een machine staat en daar een aan een hendel lijkt te trekken

de afbeelding daarnaast toont dat de machine room of stoom uitstoot

de afbeelding daaronder toont het persoon die zijn helm open doet

het volgende velletje staat helemaal vol met onleesbare tekst

je slaat om naar het laatste blad waar je meerdere tekeningen ziet

de eerste tekening toont nog 'n ruimteschip die de planeet benaderen

dan zie je hoe deze landt op de planeet, en hoe een persoon uitstapt, en meer machines die dingen bouwen

in de volgende tekening herken je nog iets: 'n zakje met wat lijkt op kikkervisjes

de volgende afbeelding toont een persoon die dit zakje leegt in de zee

daarna zie je hoe de persoon in een cryo-pod stapt, en iets dat, vermoed je, het verstrijken van tijd moet voorstellen

op de laatste tekening die je dezelfde planeet, maar met een veel grotere diversiteit aan natuur dan je het nu kent

verschillende planten en het land en water voor met dieren

de tekst die eronder staat is met rode inkt doorgestreept

je krijgt de indruk dat iemand dat met veel agressie heeft gedaan

er staat ook iets met de hand geschreven

je weet niet wát er staat, maar een heel positief gevoel krijg je er niet bij

je vouwt de papieren op en steekt ze in je rugzak

de koffer plaats je terug in de stellage en je loopt naar de deur

het lukt om de deze te openen en je staat weer in de kamer die je als eerste binnenkwam

je laat de lantaarn aan terwijl je naar de andere deur toeloopt en deze opent

je kijkt door de deur, en dankzij de lantaarn kan je nu veel verder kijken

het is een...

lange gang met enkele deuren29.2%
grote ruimte, een soort van aula70.8%
aantal stemmen: 24 | link

het is een grote ruimte, je ziet wat tafels met stoelen

je ziet 3 andere deuren die naar deze ruimte komen

er zijn twee toonbanken, met daarachter wat lijken op keukens

er staan stapels met borden op de toonbanken, en vitrines waar, waarschijnlijk, voedingsmiddelen opgesteld zouden staan - wellicht bevoorraad vanuit de andere ruimte waar de lege stellages staan

je gokt dat hier ongeveer 50 personen zouden kunnen eten

het ziet er echter uit alsof het nog nooit in gebruik is genomen

bekijk keukens62.5%
check de deuren37.5%
aantal stemmen: 32 | link

je loopt naar de toonbank aan de linkerzijde van de ruimte, loopt eromheen en achterlangs de eerste keuken in

je ziet hier wat plekken om eten te bereiden en wat grote kasten

op de deuren van deze grote kasten zit een bedieningspaneeltje

je trekt een van de kastdeuren open en je ziet dat dit van binnen is geïsoleerd en helemaal leeg is

"dit is vast koeling"

je zit nog wat andere kleinere apparaten voor het bereiden van voedsel

je trekt elke lade open die je ziet

elke lade is leeg

geen bruikbaar gereedschap, geen aanwijzingen, niets dat je iets kan vertellen

het enige dat je iets verteld, is de ledigheid van alle kasten en lades

je opent een klep die aan de wand bevestigd is en je ziet een schacht

je steekt je hoofd naarbinnen en ziet dat deze diep naar onderen gaat

de geur doet je vermoeden dat deze schacht voor afval is

"die schacht is toch door iets of iemand gebruikt" 🤔

je loopt naar de toonbank aan de andere kant van de ruimte

in de keuken daarachter trek je ook elke kast en lade open die je ziet

ook hier is alles leeg

de schacht in deze wand ruikt net zo schoon als de rest van de ruimte

je loopt de keuken uit en loopt naar de deur aan de andere kant van de ruimte van de deur waarmee je de ruimte binnen kwam

die ziet naast deze deur een schema hangen

dit lijkt sterk op een schematische weergave van dit hele complex

je herkent waar je binnen kwam, en de twee ruimtes waar je in bent geweest

iemand, of iets, heeft met een rode kleur bepaalde onderdelen van het gebouw doorgekrast

je pakt het papier uit je rugzak, en kijkt naar het laatste velletje

het handschrift is vrijwel identiek, het moet dezelfde persoon zijn geweest

de doorgekraste delen van het complex zijn de gang waar je het complex binnenkwam, en de ruimtes achter twee van de deuren van de aula waar je je nu bevindt

"oké," denk je, "die twee andere deuren laten we dus mooi dicht"

je probeert, tevergeefs, het kaartje van de muur te trekken

je krijgt er geen beweging in, het lijkt onderdeel van de wand zelf

terwijl je de deur opent, valt er licht door de deuropening de aula binnen

je kijkt naarbinnen, en omhoog waar het licht vandaan kwam

"ah," denk je, "dit is de ruimte met de koepel bovenaan"

je ziet, door de koepel heen, dat de zon nu recht boven je staat

je kijkt op het klokje op het scherm op je arm en deze leest 24018

na wat rekenwerk concludeer je dat de dagen 48 duizend stappen duren en de nachten 14 duizend

je kijkt je niet op van zo'n verschil in dag en nacht: dat gebeurt als de as van de planeet niet haaks staat op de baan om de zon

maar curieus is het dat in zo'n korte tijd 's nachts alles in de omgeving zo snel bevriest

terwijl je hierover nadenkt hoor je in de verte...

'n onregelmatig getik66.7%
'n loeiend geluid33.3%
aantal stemmen: 39 | link

... een onregelmatig getik

tik-tik.. tik... tik-tik-tik

je kijkt omhoog maar je ziet niets dat tegen de koepel tikt

het moet dus toch ergens van binnen komen

je loopt rechtdoor en ziet aan weerszijden van de gang meerdere deuren, 5 aan elke kant

uiteindelijk kom je op een soort van binnenplaats, een cirkelvormig pleintje, en zie je dat er naast de gang waar je net doorheen liep, er nog 4 van zulke gangen zijn

je krijgt de indruk dat dit allemaal kamers moeten zijn

in het midden van de cirkel staat een voetstuk, voor waarschijnlijk een beeld

maar 't beeld is weggehaald – of gewoon nooit neergezet

het getik is, nu je in het midden staat, iets beter te horen

ga direct op getik af71.4%
check eerst alle kamers28.6%
aantal stemmen: 42 | link

je loopt de gang in waar 't getik vandaan lijkt te komen en loopt naar het einde

hier zie je een nis waar een drinkfonteintje is ingebouwd

het getik zijn kleine druppels vloeistof die uit het kraantje in een bakje druppelen

de vloeistof ziet er vreemd uit

het is niet helder zoals water, maar lijkt meer op modder

je ziet dat het gedruppel rond de nis, op de grond, spetters heeft achter gelaten

je bekijkt de spetters op de grond en je ziet iets dat heel sterk lijkt op...

'n voetafdruk68.8%
'n bandenspoor31.2%
aantal stemmen: 32 | link

... 'n voetafdruk

het is onduidelijk hoe lang geleden de voetafdruk is gezet

zou dit dezelfde persoon zijn die met rode inkt bezig is geweest? en loopt die persoon misschien nog steeds rond hier? 🤔

wat gezelschap zou wel gezellig zijn, maar je weet natuurlijk niet of het geen kwaadwillend persoon is

het water ziet er in ieder geval níet drinkbaar uit, maar je besluit wel om een slok van je eigen brouwsel te drinken, je moet tenslotte wel goed gehydrateerd blijven

je keert om en, ondanks het risico dat er misschien een gevaarlijk persoon rondwaart, besluit je toch alle kamers te bekijken

bij de eerste die je tegenkomt vraag je jezelf af, "zal ik de deur openmaken en binnenstappen of toch eerst netjes kloppen?"

gewoon binnenstappen50.0%
eerst kloppen50.0%
aantal stemmen: 38 | link

je tikt zachtjes tegen de deur en opent via het schermpje op je ruimtepak de deur

je stapt naarbinnen

het is een onverlichte kamer, de lantaarn op je helm staat nog aan dus je kunt ziet hoe er een eenvoudige bed staat en iets dat lijkt op een bureau

naast het bureau zie je een kastdeur

je opent de deur en ziet dat de kast net zo ongebruikt is als deze kamer

je loopt de kamer uit en loopt naar de deur aan de andere kant van de gang

hier, hetzelfde verhaal: leeg en ongebruikt

zo ga je een paar keer in de gang van deur tot deur tot je bij de laatste deur uitkomt

het valt je al op, voordat je deze opent, dat de afstand tussen deze deur en de vorige een stuk groter is

je tikt tegen de deur en opent deze

je stap binnen in wat op een klaslokaal lijkt: er staan 6 bureaus en aan de wand hangt een groot bord achter een wat groter bureau

in de hoek van het lokaal zie je een kast met daarin een aantal boeken

het lijken boeken met plaatjes, met als doel om te leren lezen

bestudeer de boeken92.3%
laat boeken liggen7.7%
aantal stemmen: 26 | link

je opent 't eerste boek en ziet afbeeldingen met teksten eronder

het is allemaal heel erg eenvoudig, en 't lijkt je onwaarschijnlijk dat je hiermee de hele taal onder de knie zult krijgen

het tweede boek lijkt op een woordenboek, alleen is dit volledig in dezelfde vreemde taal geschreven

het laatste boek blijkt helemaal geen boek te zijn, want wanneer je het openslaat zie je dat er een klein dingetje inzit, met daarbij een schema dat lijken op instructies

je denkt te begrijpen wat 't is

je kijkt naar het schermpje op je ruimtepak

naast het scherm zie je een klein sleufje waar het dingetje dat je net hebt gevonden in moet passen

als je de instructies goed begrijp, moet je de helm dichtdoen en het dingetje in het sleufje steken

dan zou er iets op het scherm moeten verschijnen, en dan druk je daarop en dan zou er iets moeten gebeuren

je voelt je alleen niet erg dapper en bent dus enigszins terughoudend...

je weet niet zeker wat er zal gebeuren, alleen een vermoeden

gebruik het dingetje!96.3%
stop het dingetje terug waar het vandaag kwam3.7%
aantal stemmen: 27 | link

na een korte periode van bezinning besluit je 't dingetje toch te gaan gebruiken

je sluit je helm

je steekt 't dingetje in 't sleufje en waarempel, er verschijnt iets op het scherm

je druk erop, en er begint iets te knipperen op 't schermpje

je voelt hoe, in de helm, wat dingen bewegen

je voelt hoe er twee dingen zachtjes op je voorhoofd drukken, dan je achterhoofd en dan nog 2 bovenop je hoofd

je kijkt op 't schermpje en je ziet dat 't knipperende is vervangen door 'n voortgangsbalk

je ziet de voortgangsbalk langzaam vollopen terwijl je 'n prikkelend gevoel in je hoofd waarneemt: 't straalt uit vanaf de zachte dingen op je hoofd, en je voelt wat je 't beste kan omschrijven als "jeuk" in je hersenen zelf

de voortgangsbalk is over de helft en 't valt je op dat je de tekst onder de voortgangsbalk kunt begrijpen, het zegt zoiets als "bezig met uploaden"

langzaam maar zeker loopt de voortgangsbalk verder vol

het is bij de 90% wanneer plots alles voor je ogen zwart wordt

zodra je weer kunt zien zie je dat de voorgangsbalk helemaal vol is gelopen en er niets meer aan je hoofd vast zit

je doet je helm weer open

je trekt het dingetje uit het het schermpje en plaatst het terug waar je het vond

nu kan je alle tekst erop lezen:

"snelleermodule voor de PRX-250 (en nieuwere modellen)

type: taal
taal: 🙐🙰🙜
dekking: 99,3%*

* geschat"

op de achterkant van de verpakking staat een lijst met andere snelleermodules die de producent van deze heeft geproduceerd

de collectie modules is erg divers: nog enkele talen, maar ook basis astronomie en kwantummechanica, verschillende medische en wetenschappelijke specialisaties

onderaan staat met grote letters

"succes gegarandeerd met alles wat je wilt doen"

daaronder in kleine letters een waarschuwing "niet meer dan 3 per dag" en "het kopiëren van deze modules is zonder expliciete toestemming van de uitgever niet toegestaan en wordt bestraft volgens intergalactische wetgeving"

om dat laatste maak je je niet zo druk, maar 3 per dag is iets om rekening mee te houden

je vraagt je alleen af, "wat voor dag?" 🤔

maar nu je weet hoe handig zulke modules zijn zal je extra waakzaam zijn of je er meerdere vindt, wie weet dat de juiste module de kans om te overleven substantieel zal verhogen

je kijkt nog verder rond in het lokaal maar vind niets

je gaat verder met het doorzoeken van de kamers in de andere 4 gangen

aangezien alle kamers vrijwel identiek zijn heb je de routine snel te pakken en heb je elke kamer binnen enkele tellen doorzocht

iedere gang heeft één zo'n leslokaal, maar je treft er geen snelleermodules of boeken aan

terwijl je de laatste gang inloopt ben je er inmiddels van overtuigd dat alles onbewoond en ongeroerd is

je opent de deur van de eerste kamer en ziet...

alle wanden volgekalkt met rode inkt87.5%
wederom 'n lege kamer12.5%
aantal stemmen: 32 | link

...de wanden volgekalkt met rode inkt

meerdere keren staat er "blijf in het licht", "de nachten zijn gevaarlijk", "de duisternis grijpt je vast"

één enkele keer "zonder (onleesbaar) geen ontsnapping" 🤔

je vergelijkt het schrift met de papieren die je bij je had, en ook op die papieren staan waarschuwingen over de duisternis

iemand heeft veel moeite gedaan om overal al die waarschuwingen te schrijven

verder nog iets bijzonders: 't bed in deze kamer ziet er gebruikt uit

je gaat verder

twee andere kamers in deze gang zien er ook gebruikt uit, de rest van de kamers waren leeg zoals vrijwel alle andere

als laatste stap je het klaslokaal binnen

je ziet hoe er deuken in de wand zitten en dat er een volledige blauwdruk ligt, zo te zien van de gehele constructie waarin je je bevind

je ziet de 5 gangen in stervorm vanaf het binnenplaats, de verschillende ruimtes, de aula, en de weg hoe je binnen bent gekomen

en een gedeelte met "onsnappingsmodules"

als je het goed begrijpt zitten die ontsnappingsmodules in de ruimte achter de wand die al ingedeukt is

je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat de persoon, die de waarschuwingen heeft geschreven, ook geprobeert heeft door de wand heen te komen, maar dat heeft opgegeven

je ziet dat door het deuken er tussen twee wanddelen een klein kiertje is ontstaan

ontsnappen is toch wel iets dat je zou willen...

gebruik de koevoet90.6%
zoek een andere weg9.4%
aantal stemmen: 32 | link

je pakt de koevoet en duwt het scherpe uiteinde in het kiertje

je duwt en wrikt en duwt en wrikt maar je krijgt er geen beweging in

het is allemaal erg solide in elkaar gezet

je bekijkt de blauwdrukken nog een keer en denkt "als het ontsnappingsmodules zijn dan moet je er toch makkelijk bij kunnen komen"

je ziet toch geen enkele mogelijkheid om daar te komen

je oog valt wel op een klein kamertje op de blauwdrukken waarbij staat "controle" 🤔

je kijkt op het klokje op je arm en ziet dat die al over de 45 duizend heen is geteld

dat betekent dat je nog iets van 3000 stappen tijd hebt voor het nacht gaat worden

het lijkt je erg onwaarschijnlijk dat het je lukt om op tijd terug te komen in de grot (en daar heb je ook weinig te doen)

een andere optie is te gaan overnachten in dit complex

slaap in dit lokaal30.0%
slaap in een kamer65.0%
ga helemaal terug naar grot5.0%
aantal stemmen: 20 | link

je verlaat het lokaal en gaat het vertrek daarnaast binnen en sluit de deur

je slingert de rugzak van je rug af en zet deze op de grond

je probeert het bed uit en dit ligt niet oncomfortabel: 't past zich aan de vormen van je pak aan

't ligt een stuk beter dan in de grot, het enige wat je mist is 'n vuurtje

je legt 'n bes in de buurt van de rugzak zodat er nét genoeg blauw licht is om te zien, maar niet te fel en hinderlijk

je schakelt de lantaarn op je helm uit en probeert te slapen

je valt al vrij snel in een diepe slaap

na een aanzienlijke tijd geslapen te hebben schrik je plotseling wakker

je hoort gebeuk en gekras, tegen de deur 😱

iets wil naar binnen komen...

doe deur open met lantaarn aan47.1%
laat de deur dicht52.9%
aantal stemmen: 34 | link

je probeert door te slapen, maar het gekras en gebeuk gaat nog een tijdje door

"het zal wel weggaan zodra het licht wordt en de gangen weer verlicht worden door het zonlicht dat de koepel binnen zal vallen" denk je

je kijkt op het klokje dat je nog niet op 0 had gezet en na wat rekenwerk bedenk je dat het niet zo lang meer zal duren voor het inderdaad licht wordt

je ligt nu wat na te denken over je avontuur tot zover

je werd wakker in een ruimteschip... je vind een cryo-pod... je vind een zakje met kikkervisjes... je vindt later plannen die het duidelijk maken dat de bedoeling was de planeet de bezaaien met levensvormen en dan heel lang te wachten

blijkbaar is de missie ergens foutgegaan, hoeveel zouden er gevangen zijn in het donker, door die onzichtbare dingen?

en dan was er nog het draakje dat je zag toen je hallucinerende bessen hebt gegeten, en je waarschuwde

je zou de ontsnappingsmodules in kunnen klimmen... maar wie weet waar je dan terecht komt

maar als je het plan verder uit zou voeren dan hebben de eventuele levensvormen te maken met dat onzichtbare gevaar

dus...

óf je blijft en verzint een list om het onzichtbare gevaar in toom te houden en voert het originele plan uit

óf je vlucht weg zonder ook maar iets uit te voeren

óf je blijft, voert het plan uit, en vlucht

"oh oh, wat te doen..." 🤔

verzin een list en voer originele plan uit80.0%
vlucht zo snel mogelijk weg3.3%
voer originele plan uit en vlucht16.7%
aantal stemmen: 30 | link

je kiest voor het meest moeilijke plan: het gevaar zien te bedwingen en de oorspronkelijke missie uit te voeren

je zal dus eerst moeten weten wát het gevaar precies is: is het één ding, of zijn het er meerdere

van wie was die voetafdruk? als het van een ander persoon zou zijn, waar ís die dan? is het hen gelukt te ontsnappen of ten prooi gevallen aan het gevaar 🤔

in ieder geval moet je de controlekamer zien te vinden, daar zal toch meer informatie te vinden zijn

op de blauwdrukken zag je dat de stervormige gangen tussen de vertrekken uitkomen op een lange cirkelvormige gang om de vertrekken heen

een deur daarvan is de deur waar je doorheen gekomen was en een andere deur loopt naar een gang waar de controlekamer zich bevind

je werpt de rugzak over de schouders heen en doet de deur open

het is inderdaad net dag geworden, een klein beetje licht valt door de koepel naar binnen

je stelt het klokje weer in op nul en begint te lopen

je vind de deur waar je naar zocht en deze gaat open

daarachter is 'n donkere gang

je zet de lantaarn op je helm aan en stapt de gang in, op zoek naar de deur naar de controlekamer

je vind de deur en ziet iets opmerkelijks: er ligt 'n staaf op de grond, in de deuropening, om de deur open te houden

je probeert de deur te openen via het schermpje op je pak: er gebeurt niets

je ziet de paslezer, gebruikt die, maar er gebeurt niets

uiteindelijk besluit je de deur open te wrikken

je haalt de metalen staaf een beetje heen en weer om de opening groot genoeg te krijgen dat je er doorheen zou kunnen, maar het is wel erg zwaar

op een gegeven moment is het zo ver open dat je jezelf, zonder de grote rugzak, er wel doorheen zou kunnen wurmen

maak deur toch verder open85.7%
ga binnen zonder rugzak14.3%
aantal stemmen: 21 | link

ondanks de inspanning maak je de deur verder open tot je er doorheen kunt en stapt de controlekamer binnen

je ziet allemaal panelen met schermen en toetsenborden maar alles staat uit

je ziet wat rekken staan met machines, die ook allemaal uitgeschakeld zijn

je zoekt naar een knop maar vindt niets

je vindt wel een leeg rek met daarop de tekst 'licht'

het valt je wel op dat er in de planken rechthoekige uitsparingen zitten van een wel erg bekend formaat, die grootte heb je eerder gezien 🤔

probeer of accu past100.0%
zoek verder0.0%
aantal stemmen: 25 | link

je pakt de accu uit je rugzak en plaatst deze in een uitsparing

het past perfect, alsof het er voor gemaakt is

kort na je het heb geplaatst, hoor je iets dat klinkt als ventilators die beginnen te draaien en een piep

je draait je om en ziet dat er één scherm aangegaan is

hier staat "lichtniveau laag, hulpsystemen ingeschakeld"

je realiseert je dat in deze taal "licht" en "energie" blijkbaar hetzelfde woord hebben

op het scherm zie je ook een schema van het rek waar je net de accu in heb geplaatst, je ziet 3 rode vakken en 1 groene

dit impliceert dat er meer accu's nodig zijn

je herinnert je de tekst eerder over dat er "meer licht" nodig was... je denkt te begrijpen wat daarmee werd bedoelt: dit station is nooit volledig operationeel geweest

je probeert wat toetsen op het toetsenbord en op het scherm verschijnen twee knoppen: "bekijk log", "terug"

toets "bekijk log"100.0%
toets "terug"0.0%
aantal stemmen: 25 | link

je drukt op de knop "bekijk log" en je ziet een overzichtje

bovenaan staat "systeem ingeschakeld, lichtniveau te laag"

daaronder "systeem start..."

daaronder "systemen offline, noodstroom ingeschakeld"

daaronder "systeem start..."

meer logs zijn er niet

dit bevestigt je vermoeden dat het hele complex nooit écht helemaal operationeel is geweest

die ene accu helpt 'n beetje maar niet helemaal

je zult er dus meer moeten halen om alles aan te zetten en rond te neuzen in de controle-panelen

haal andere accu's28.6%
haal accu's, maar neem deze mee71.4%
aantal stemmen: 28 | link

je besluit weer naar de grot te gaan om alle plekken voor accu's te kunnen vullen

je trekt deze accu weer los en propt deze in je rugzak, want dat kan misschien onderweg nog wel handig zijn om de donkere gang te verlichten

je hebt een lantaarn, maar toch, stel dat die uitvalt 😱

nadat je de rugzak weer over je schouders hebt geworpen begin je aan de weg terug naar de grot

je loopt door de verschillende gangen, de aula, tot je weer bij de grote deur komt waar je de dag ervoor binnenkwam

je kunt nu echter alles lezen wat op de deur is gekalkt

het zijn allemaal verschillende variaties op "houd deze deur dicht!"

"voor wíe is dit eigenlijk opgeschreven," vraag je jezelf af, "als er maar 1 persoon ronddwaalde in dit complex?"

iemand moet immers eerst binnen zijn voor ze deze teksten kunnen lezen 🤔

je staat hier niet te lang bij stil

na controleren of de lantaarn nog aan staat probeer je met de pas de deur te openen

deze gaat open en je stapt in de donkere gang

je kijkt naar de deur en wacht tot deze sluit, maar deze gaat niet uit zichzelf dicht

je weet dat er wél een rode knop aan de binnenkant is waarmee je deze deur eerder hebt gesloten

doe deur dicht met rode knop79.2%
laat de deur open staan20.8%
aantal stemmen: 24 | link

je stapt naar binnen, ramt op de knop, en snelt snel weer de donkere grot in

met de lantaarn aan, en een rugzak met een accu, loop je met een voorzichtige maar toch energieke tred langs de besjes die je eerder had neergelegd

na 7 besjes gepasseerd te zijn kom je bij de doorgang die tot in de grot leidt

deze is natuurlijk nog steeds te krap voor jou en je rugzak

maar, die rugzak hoef je misschien ook niet mee te nemen 🤔

kruip de grot in, zonder rugzak10.3%
probeer rugzak wel mee te nemen89.7%
aantal stemmen: 29 | link

je stapt naar binnen, ramt op de knop, en snelt snel weer de donkere grot in

met de lantaarn aan, en een rugzak met een accu, loop je met een voorzichtige maar toch energieke tred langs de besjes die je eerder had neergelegd

na 7 besjes gepasseerd te zijn kom je bij de doorgang die tot in de grot leidt

deze is natuurlijk nog steeds te krap voor jou en je rugzak

maar, die rugzak hoef je misschien ook niet mee te nemen 🤔

kruip de grot in, zonder rugzak10.3%
probeer rugzak wel mee te nemen89.7%
aantal stemmen: 29 | link

je neemt de koevoet in de hand, en duwt de rugzak voor je uit de schacht in

maar, je krijgt deze er niet in

je gaat als eerste de schacht in en probeert de rugzak op te tillen en achter je aan te trekken

helaas, de opening van de schacht is gewoon te klein om de rugzak er makkelijk doorheen te krijgen: het blijft haken en je wil de rugzak zeker niet kapot scheuren

je laat de rugzak rustig zakken en denkt, "als ik de accu's straks in de schacht schuif, hebben ze wel iets om op te landen"

je kruipt langzaam omhoog en uiteindelijk kom je weer in de grot aan

je loopt naar de kist met nog meer accu's en telt ze: het zijn er in totaal nog 11

je hebt er minimaal 3 nodig, 4 als je later toch nog een reserve accu in je rugzak wil meenemen

en dan moet je ook nog wat slims verzinnen om ze mee te krijgen, want zo te zien zullen er maar 2 in je rugzak passen 🤔

zet er 3 klaar om mee te nemen0.0%
zet er 4 klaar om mee te nemen100.0%
aantal stemmen: 30 | link

je tilt 3 accu's uit de kist en tilt deze, één voor één, naar de schacht waar je net doorheen bent geklommen

terwijl je de vierde pakt, werp je kort een blik op het zakje met kikkervisjes

"ja, jongens, misschien dat ik jullie ooit nog vrij ga laten"

terwijl je de accu verplaatst vraag je je af hoe je die allemaal makkelijk mee kunt nemen... want heen en weer lopen klinkt als veel werk

je komt aan bij de schacht en duwt een accu door de opening

loslaten en laten vallen op rugzak36.0%
voorzichtig naar beneden leiden64.0%
aantal stemmen: 25 | link

je kruipt achter de accu aan en duwt deze, heel voorzichtig, voor je uit naar beneden

als je bijna bij het einde bent, en je de rugzak kan zien liggen, geef je het een zetje zodat het niet hard naar beneden valt

met een zacht plofgeluid komt het terecht op de rugzak

je kruipt uit de schacht, verplaatst de accu, en klimt weer terug om dit nog 2 keer te doen

de laatste accu laat je vervolgens net zo voorzichtig vallen en je klimt weer omhoog de grot in, om te zoeken naar hulpmiddelen

het liefst sleep je de accu's achter je aan, de rugzak is ook niet groot genoeg om er in totaal 5 in te kunnen doen

dus het liefst vind je iets om achter je aan mee te slepen

teruggekomen bij de kist waar de accu's uit zijn gehaald kijk je hier nog eens in en ziet dat de accu's staan op iets wat je het beste kunt omschrijven als een pallet

"misschien," denk je, "kan ik daar iets mee" 🤔

zoek naar iets anders39.1%
pak pallet uit kist60.9%
aantal stemmen: 23 | link

je tilt de resterende accu's van de pallet af en zet deze allemaal naast de kist

je pakt uiteindelijk de pallet en loopt naar de schacht en komt erachter dat de pallet véél te groot is om erdoorheen te duwen

maar, het valt je op, dat de pallet erg eenvoudig in elkaar is gezet

"dan moet deze ook eenvoudig uit elkaar te halen zijn", denk je

je pakt de koevoet en begint het ding te bewerken, je trekt er wat planken vanaf en uiteindelijk blijft er een gehalveerde pallet over

je duwt de pallet door de opening en je krijgt deze er zonder enig probleem doorheen

je laat deze voorzichtig vallen bovenop de accu die nog bovenop de rugzak ligt

je kruipt verder naar beneden en legt de pallet op de grond en zet er 2 accu's bovenop

de andere 2 accu's zet je dáár weer bovenop

je probeert aan de pallet te trekken maar er komt heel moeizaam een héél klein beetje beweging in

je probeert de pallet te duwen maar eveneens gaat dit erg moeizaam

je pauzeert even...

na al dat tillen, duwen en trekken heb je toch wel aardig wat dorst gekregen

je pakt de container met drinken uit de rugzak en neemt een paar grote slokken

"dat raakt ook alweer bijna op," denk je

vul de container met vers drinken93.5%
vul de container niet6.5%
aantal stemmen: 31 | link

terwijl je naar buiten loopt om de container te vullen met water uit het beekje, drink je deze helemaal leeg

"als je eenmaal aan de smaak gewend bent is het toch echt wel lekker spul" denk je na het laatste slokje

je vult de container en loopt terug naar de plek waar je eerder een vuurtje hebt gemaakt en gaat weer aan het werk om een nieuw vuur te starten

inmiddels ben je er erg handig in geworden en je hebt al snel een open vlam waar je een bes in kan roosteren

je verpulvert het, gooit het in de container, en zet de container in het vuur

terwijl dat langzaam maar zeker warm wordt ga je zelf zoeken in de andere kisten, want je wil toch graag iets vinden dat het sleepwerk wat makkelijker zou kunnen maken

je kijkt als eerste in de kist met laboratoriumapparatuur, die nog propvol onaangeroerde spullen zit

misschien iets met wieltjes, onder de spullen?92.0%
zoek verder8.0%
aantal stemmen: 25 | link

je tilt de spullen er voorzichtig uit en het laatste dat je oppakt is een een of ander mobiel meetapparaat met 4 zwenkwieltjes

je bekijkt de teksten rond de knoppen en het display van het ding en begrijpt dat het een 'hoogwaardige digitale spectrumanalyzer' is

"oké," denk je, "dat klinkt niet als iets dat ik nodig zal hebben"

je legt het apparaat op de zijkant en kijkt of je de onderkant eraf kunt halen

de wielen zitten vast aan de onderkant, maar dat kan wel worden gedemonteerd

haal de bodemplaat eraf73.3%
zoek iets anders26.7%
aantal stemmen: 30 | link

je pakt de koevoet erbij

door een combinatie van domme en brute kracht krijg je na wat bloed zweet en tranen de onderkant eraf gewipt

"dit gaat werken!" denk je

ondertussen hoor je water pruttelen en haal je met behulp van een Y-vormige tak de container uit het vuur

terwijl het afkoelt, duw je de plaat met wieltjes door de schacht tot je onderaan bent

je plaatst de accu's naast de halve pallet en duwt de plaat met wieltjes aan 1 uiteinde onder de pallet

je zet daar 1 accu bovenop en probeert het andere uiteinde omhoog te tillen, en dit gaat best makkelijk

je trekt de pallet heen en weer en je ziet hoe 't heen en weer rolt op de wieltjes

je rust de pallet weer op de grond en zet de andere 3 accu's weer bovenop de pallet en probeert het nog een keer

het andere einde is nu iets lastiger om nu omhoog te krijgen, maar je kan het de pallet veel makkelijker meetrekken dan het proberen over de grond te schuiven

je klimt weer terug de schacht naarboven en in de grot aangekomen besluit je het gedemonteerde apparaat toch weer in de kist terug te zetten

terwijl je dit doet, zie je op de bodem van de kist nog een hoesje liggen wat lijkt op zo'n leermodule

je pakt het op en je leest het onderwerp

je besluit deze te gaan gebruiken want het heeft de curieuze titel...

"Terraforming voor Dummies"45.2%
"Tijd, Ruimte en Vanille-ijs"38.7%
"Probabiliteit? Dat is goed mogelijk!"16.1%
aantal stemmen: 31 | link

je haalt de module uit het hoesje met het label "Terraforming voor Dummies", gaat zitten, en steekt de module in de betreffende sleuf

wederom klapt je helm dicht en voel je wat dingen tegen je schedel aandrukken

na wat gekriebel in je hersenen wordt opeens alles zwart voor je ogen

je ontwaakt en ligt op je zij

dit was blijkbaar iets zwaardere kost dan de taalmodule, want je moet serieus even bijkomen van de informatiestroom

je kijkt om je heen en ziet dat het vuur uit is gegaan

je kijkt op je klokje en realiseert dat je hier gewoon iets van drieduizend stappen hebt gelegen

maar, je bent wel helemaal uitgerust en je weet alles over terraforming en snapt ook waarom het 's nachts zo hard vriest: er zijn nog niet genoeg broeikasgassen in de atmosfeer, alle warmte die overdag wordt opgenomen, straalt binnen afzienbare tijd de ruimte weer in

voor een optimale en aangename atmosfeer is een balans van essentieel belang, het luistert heel nauw

wellicht kan je met de opgedane kennis iets zinnigs doen vanuit de controle-kamer die je eerder had ontdekt

je hebt daar in ieder geval een heel goed gevoel over

inmiddels is de container met vloeistof afgekoeld

die neem je weer bij je en loopt richting de schacht om daar weer in af te dalen naar de gang beneden

je controleert of de lantaarn op je helm nog werkt...

die doet het nog prima57.7%
die doet het erg zwakjes19.2%
die is uitgegaan 😱23.1%
aantal stemmen: 26 | link

...die doet het gelukkig nog prima!

je klimt naar beneden, gooit de rugzak over je schouders, en tilt de pallet en begint het mee te rollen

na een paar honderd stappen breekt het zweet je wel uit maar je blijft volharden

halverwege neem je nog wat slokken vocht

uiteindelijk, na veel pijn en moeite, komt je bij de deur aan en duw je de pas in de lezer

er gebeurt niets

je probeert het nog een keer

er gebeurt weer niets

"driemaal is ruimtescheepsrecht," denk je, en je probeert het nogmaals

het gaat gelukkig open!41.7%
er gebeurt nog steeds niets 😱58.3%
aantal stemmen: 24 | link

er gebeurt nog steeds niets! 😱

"dan maar weer met brute kracht", denk je, terwijl je een accu pakt en zoekt naar de stekker

je giet weer wat vocht uit de container in de sleuf van de paslezer en steekt daarna de stekker erin

wederom hoor je luid geknetter en gezoem, en gaat de deur gelukkig weer open! 🥳

je trekt de pallet met accu's naar binnen en slaat snel op de rode knop en je ziet de deur langzaam sluiten

je neemt een slok drinken en rust eventjes uit

als je weer een beetje bijgekomen bent van de spanning loop je verder, door de verschillende deuren en ruimtes om uiteindelijk weer in de controle-kamer te komen

je laat de pallet op de gang staan en tilt elke accu naar binnen en plaatst het in het rek

als je de eerste plaatst begint 't systeem op te starten

na de tweede gaan alle panelen aan

na de derde en vierde lijkt er niets te gebeuren

je neemt plaats achter zo'n bedieningspaneel en bladert door de opties op 't scherm

je komt ergens in een menu waar je ziet dat dingen ingeschakeld kunnen worden die nu nog uit staan

"klimaatbeheersing"

"dag- & nachtcyclus"

"kantine"

"welke zal ik aanzetten?" denk je...

klimaatbeheersing14.8%
dag- & nachtcyclus22.2%
kantine7.4%
álles 😃55.6%
aantal stemmen: 27 | link

je zet, van boven naar beneden, elke optie aan

binnen enkele momenten wordt de stilte die je gewend bent doorbroken door het gezoem van ventilatoren en voel je de lucht om je heen verplaatsen

het ruikt aanvankelijk een beetje muf, maar al snel begint het erg aangenaam te ruiken en te voelen

je ziet 'n rode tekst op het scherm: "dag- en nachtcyclus probleem, tijd onbekend, dag blijft actief"

"dat komt niet verkeerd uit," denk je, denkend aan het gevaarlijke donker

je wilt het systeem verder ontdekken maar je bent ook erg nieuwsgierig geworden naar de kantine

zou je daar iets kunnen eten nu? 🤔

kijk in systeem31.7%
ga naar kantine68.3%
aantal stemmen: 41 | link

je wandelt naar de kantine terwijl je overal ventilatoren hoort draaien

je vermoedt dat het systeem druk bezig is het lucht te verversen

in de kantine zie je lichten branden en de toonbanken bij de keukens zijn verlicht

je loopt er naar eentje toe en ziet dat het glas van de vitrines opties toont die je, waarschijnlijk, kunt selecteren

er staan afbeeldingen van de maaltijden maar deze, noch de tekst die erbij staat schept duidelijkheid

het lijken dus weinig inspiratievolle mogelijkheden

groene soep8.6%
soep met gekleurde stukjes71.4%
rode soep17.1%
bruine soep2.9%
aantal stemmen: 35 | link

je kiest voor de soep met gekleurde stukjes

in de keuken zie je beweging

je loopt om de toonbank om het beter te bekijken: de wanden zijn opengeklapt en diverse machines en buizen zijn zichtbaar

het ruikt naar diverse specerijen en je begint toch wel trek te krijgen

plots stoppen de machines en hoor je het geluid van metalen dingen die neergezet of neergelegd wordt

je draait je om, om de toonbank te bekijken, en je ziet een dienblad, met daarop een kommetje en een lepel

je ruikt aan de soep, en het ruikt zoals de keuken

je pakt het dienblad en gaat aan een tafeltje zitten

aarzelend begin je voorzichtig een hapje te nemen en, omdat het wel oké smaakt, eet je vrij snel het kommetje leeg

een machine komt langs en pakt het dienblad weg, maar je weet nog net de lepel te grijpen en steekt deze in je rugzak

"dat smaakt toch wel naar meer," denk je, en je loop je weer naar de vitrine op de toonbank

nieuwsgierig naar de andere smaken, kies je dit keer voor...

rode soep54.1%
bruine soep13.5%
groene soep32.4%
aantal stemmen: 37 | link

...de rode soep

je ziet in de keuken weer allerlei apparaten druk in de weer en uiteindelijk komt er een robotarm de keuken uit dat een dienblad, met een kom en lepel erop, neerzet op de toonbank

je pakt het op, gaat weer aan een tafel zitten, en neemt 'n hapje

tot je verbazing smaakt het précíes hetzelfde als de vorige

"oké," denk je, "die keuken mag wel een software update krijgen"

je eet de kom helemaal leeg en zet het naast het dienblad neer

er komt niets langs om 't op te halen

je pakt de kom op en zet het op het dienblad

nu komt er weer een machine aangerold die het dienblad op wil pakken

je hebt de onweerhoudbare neiging om weer de lepel weg te pakken voordat het dienblad wordt weggenomen, en je steekt ook deze in de rugzak

redelijk vol en voldaan besluit je weer naar de controle-kamer te gaan

daar aangekomen neem je plaats achter een bedieningspaneel en scrollt door de verschillende opties, op zoek naar opties betreffende...

terraforming33.3%
communicatie40.7%
ontsnappingsmodules25.9%
aantal stemmen: 27 | link

...communicatie

je vindt helemaal niets waarmee je berichten kunt versturen

je ziet wel iets dat doet vermoeden dat er nóg een station staat ergens op deze planeet: een bedieningsoptie voor een grote machine

op het scherm zie je een schematische weergave van een machine die helemaal niet lijkt op het complex waar je je nu in bevindt

er staat onder "atmosferische reguliering" en dat staat uitgeschakeld

je ziet ook de tekst dat het klaar is voor gebruik, "wachtend op opdrachten"

activeer93.8%
laat uitgeschakeld6.2%
aantal stemmen: 32 | link

je schakelt de atmosferische reguliering in en blijft kijken naar wat er op het scherm gebeurt

onder de 'atmosferische reguliering' verschijnt een knipperende tekst 'bezig met activeren...'

je ziet hoe, in het midden van de constructie, heel langzaam een deel als een telescoop omhoog schuift

zodra het stopt, valt de bovenkant daarvan, als kroonbladeren van een bloem, open in 4 losse delen

boven deze "bloem" verschijnt op het scherm roterende pijltjes 🔄

de tekst 'bezig met activeren' verdwijnt en daar verschijnt de tekst 'bezig met calibreren...'

de roterende pijltjes verdwijnen na een tijdje en de tekst 'bezig met calibreren' wordt vervangen met de tekst 'actief, klaar over 81 cycli'

je hebt verder geen idee wat cycli betetekent... 't aantal omwentelingen van de planeet zelf, of juist om de banen van de planeet om de ster heen

"hoe dan ook," denk je, "het staat aan"

je gaat achter 'n ander paneel zitten en begint daar rond te kijken

je drukt op wat knoppen maar 't enige wat gebeurt is dat er in 't midden van 't scherm de tekst 'authorisatie' verschijnt

je kijkt naar 't paneel, voelt aan de rand en kijkt onder het bureau

daar zie je 'n paslezer

je haalt jouw pas door de paslezer en waarempel, de tekst 'authorisatie' veranderd naar 'laden...'

terwijl dat bezig is, schuift het bureau open en verschijnt er een toetsenbord

kort daarna verschijnt er op het scherm een tekst met daaronder 'n invoervak en knipperende cursor

spacepedia, "de ruimte-encyclopedie"51.5%
spoogle, "zoek", "ik doe een gok"48.5%
aantal stemmen: 33 | link

het is spacepedia, 'de ruimte-encyclopedie'

blijkbaar een soort van encyclopedie... over de ruimte

je tikt "planeet" in, en na het toetsen op wat je denkt dat de 'enter' knop is, vult het scherm zich al snel met informatie over planeten

hoe ze ontstaan, wat voor verschlilende er kunnen zijn, enzovoort

"oké," denk je, "allemaal leuk en aardig, maar heb ik er ook wat aan, hier en nu"

bovenaan zie je knoppen voor navigatie, je drukt op het pijltje naar links

je bent weer op de start-pagina

je kijkt rond en het valt je op dat, in het invoerveldje, je ook een icoontje ziet voor... een camera?

je klikt het aan, en plots zie je jezelf op het scherm met linksonder een pijltje naar links en rechtsonder weer 'n icoontje voor een camera

je drukt op het icoontje

er laad een scherm met bovenaan de tekst "Galactociaan"

daaronder staat

"de Galactocianen zijn een ruimtevarend volk dat zich ophoudt in Galactocus, een cirkelvormige structuur in de ruimte van zo'n 5000 polymacri in diameter

ze hebben inmiddels zo'n 5% van Galactocus gekoloniseerd en zijn constant bezig nieuwe, maar uitsluitend, onbewoonde, planeten te terraformen en bewoonbaar te maken

hun oorspronkelijke planeet van herkomst is onbekend"

de tekst gaat verder

"er zijn verschillende theorieën over de geschiedenis

er wordt aangenomen dat de thuisplaneet van de Galactocianen al lang geleden is vernietigd en dat dit de reden is dat ze de ruimte in zijn gegaan

mogelijk is er een kettingreactie aan klimaatverandering ingezet die de planeet compleet onleefbaar maakte, en dat de terraforming-technologie die, tevergeefs, is ingezet, toen is gebruikt om andere planeten leefbaar te maken [citaat nodig]"

"hoe het ook zij, genetische analyse heeft aangetoond dat Galactocianen verantwoordelijk zijn voor zo'n 99% van het aangetroffen leven in het observeerbare universum"

onder de inleiding staat een kopje "methode van verspreiding" en daaronder gaat de tekst verder

"dikwijls worden machines ingezet om stations te bouwen, waarvanuit diverse noodzakelijke operaties ingezet worden: terraforming-torens en een lokatie waar vanuit andere missies worden gecoördineerd"

"soms is het nodig om het land voor te bereiden ten behoeve van plantengroei

grote machines vermalen rotsen tot zand en mengen dit met materiaal waar planten van kunnen groeien

de planten kunnen, vanwege de verschillende samenstelling van bodemmateriaal, uiteenlopende eigenschappen krijgen

zelf-etende planten, lichtgevende bomen, radioactiviteit-absorberende paddenstoelen en geluidsimiterende cactussen zijn in het verleden reeds waargenomen"

"het totale proces duurt minimaal 180 cycli, maar het is niet uitzonderlijk als het enkele duizenden cycli duurt (het is waargenomen dat het zelfs 10.000 cycli heeft geduurd)

gezien deze lange perioden zijn cryo-pods essentieel voor de missie

aan het einde van de missie blijft er 1 Galactociaan achter om te verifiëren dat de missie wel of niet is geslaagd, en hierover terug te raporteren op het Galactoriaanse ruimte-netwerk, een zelf-onderhoudend, artificieel intelligent netwerk"

al deze informatie zet je aan het nadenken

je bent Galactociaan

de hele reden dat je hier bent is omdat deze planeet geterraformd moet worden, en leven moet worden geïntroduceerd

maar... dit lijkt geen "uitsluitend onbewoonde planeet" 🤔

"als dat gevaar-in-het-donker de bewoner is," denk je, "dan is het niet zo heel vreemd dat die ons aanvalt..."

"en dat draakje? was dat nu écht, of was dat een manifestatie van iets anders?"

"oh, wat te doen?"

met 't donker pogen te communiceren25.0%
hallucinerende bessen, praat met draakje75.0%
aantal stemmen: 28 | link

je besluit 't draakje, of wát 't ook is, op te roepen door de hallucinerende bessen te eten

misschien kan die je meer vertellen: is 't echt 'n draakje en, vooral, wát woont hier nog meer op deze planeet

je hebt nog enkele bessen in jouw pak, dus die zou je nu meteen op kunnen eten

je bedenkt dat je ook naar buiten kunt gaan en vérse bessen plukken. 't hele plan heeft wellicht de hoogste kans van slagen op de plek waar je eerder naar 't draakje werd geleid

dat kost wel meer tijd en moeite

ga naar buiten73.5%
probeer het binnen26.5%
aantal stemmen: 34 | link

"soms moet je de meer lastige weg kiezen," denk je

je verlaat de controle-kamer en loopt rustig terug naar de gang die je uiteindelijk naar de grot zal leiden

je kijkt op de teller op je pak en ziet dat het nog lang genoeg licht zal blijven

sowieso heb je, mocht de duisternis toch vallen, altijd nog een lantaarn op je helm, een accu in je rugzak en bessen in je pak

bij de schuifdeuren aangekomen begin vraag je je wel af hoe vaak je dat kortsluiting-trucje kan gebruiken om weer binnen te komen 🤔

toch waag je het er weer op: je zet de lantaarn aan, je slaat op de rode knop en stapt snel naar buiten

met een gevoel van urgentie wandel je zo snel mogelijk door de gang, en klimt aan het einde de schacht weer omhoog

in de grot aangekomen valt je oog op de cryo-pod en nu snap je waarom die daar staat en waarom die nog niet open wilde

je loopt naar buiten en wandelt naar de plek waar je de eerste keer de bessen tegenkwam

je plukt er een paar en staat op het punt om er eentje op te eten

of twee

of drie

misschien zelfs vier?

🤔

1: is genoeg!21.9%
2: probeer er twee50.0%
3: drie! drie is goed!12.5%
4: vier, vier, vier!15.6%
aantal stemmen: 32 | link

je kiest de twee grootste besjes uit die je hebt en steekt deze in je mond en begint te kauwen

je was vergeten hoe aangenaam zoet het smaakte

nadat je het hebt doorgeslikt, spoel je je mond nog even met wat vocht en wacht

en wacht

en wacht

en er gebeurt nog weinig

"de vorige keer bleef ik wandelen, misschien versnelde dat de reactie"

je begint weer richting de heuvel te lopen waar je de vorige keer werd heengeleid

dit lijkt te helpen

je benen voelen slapjes, net als de vorige keer

dit keer weet je jezelf staande te houden (misschien omdat de dosis kleiner is dan de vorige keer) maar de draaikolk van kleuren en het palet van geuren en geluiden passeren weer de revue

de zee van pulserende geometrische figuren leiden je weer naar de grote heuvels in de verte

je loopt naar de top van de grootste heuvel waar de vortex weer samenkomt

bovenop, zie je wederom het draakje

je zwaait en roept naar het draakje "hallo, wil je mij misschien helpen?"

het draakje maakt een achterwaartse koprol en komt op je af

"natuurlijk wil ik dat wel proberen, maar ik kan hier niet lang blijven" zegt het draakje

"oké," zeg je, "ik heb een aantal vragen"

het draakje zegt "kies dan voor de meest nijpende vraag, want ik ben zo weer weg!"

"ben jij echt 'n draak?"3.6%
"hoe kom jij hier?"0.0%
"wie of wat is 't in 't donker?"71.4%
"wat is de geschiedenis van deze planeet?25.0%
aantal stemmen: 28 | link

je vraagt: "wie of wat is 't in 't donker?"

het draakje antwoord: "negativiteit"

je kijkt verbaasd, "hoe bedoel je?"

"negativiteit!" zegt het draakje nogmaals, "negativiteit volgt positiviteit en probeert overal roet in het eten te gooien

op een gegeven moment is er hier zoveel samengekomen dat 't, alles wat ook maar 'n klein beetje in 't bereik komt, keihard naarbinnen te zuigen"

"hoe bestrijdt ik het, hoe kom ik ervan af?"

"door 't in miljoenen stukjes het universum in te sturen"

😱

"nu moet ik weer gaan," zegt het draakje

het springt weer in de lucht, maakt een achterwaartse koprol en terwijl het ronddraait wordt het telkens kleiner en verdwijnt 't, dit maal kan je een héél zacht *ping* geluidje horen

"wauw" denk je

je laat dit allemaal even rustig op je inwerken terwijl je langzaam wandelt naar de grot...

nemen we deze informatie klakkeloos aan, van een manifestatie of hallucinatie

of proberen we, nu we dit weten, gericht wat research te doen op Spacepedia... 🤔

neem klakkeloos aan17.1%
doe meer research82.9%
aantal stemmen: 35 | link

je snelt weer terug naar de grot

je bent blij dat je maar 2 besjes hebt genomen dit keer, want het lijkt sneller uit te werken dan de eerste keer

de woorden van het draakje spoken nog in je hoofd "door 't in miljoenen stukjes het universum in te sturen"

dit lijkt toch alleen mogelijk door de hele planeet te vernietigen

want een explosie op het oppervlak zou toch helemaal niets het universum in sturen

terwijl je hier over nadenkt ben je weer bij de grot aangekomen

met het woord "explosie" nog in je hoofd, werp je nog een blik in de kisten, om nog te kijken hoeveel tubes explosief materiaal daar nog inliggen

je treft er nog 6 aan en die steek je allemaal in je rugtas

er liggen ook nog enkele zuurstofcontainers en je probeert er zoveel mogelijk in de rugzak te doen, in totaal krijg je er 3 in

je kijkt nog verder rond, en raapt het pak folie op, die je een tijd geleden als kussen gebruikte, en steekt deze ook in je rugtas

bepakt en bezakt kruip je weer door de schacht, de volgepropte rugzak voor je uit duwend

't wordt lastiger die 't laatste stukje door te drukken, maar 't lukt zonder beschadigingen

je zet de lantaarn weer aan en stapt richting de deur

daar aangekomen haal je meteen 't trucje uit met vocht en de accu en stapt weer naar binnen

snel sluit je weer de deur en baant je een weg door de gangen en deuren richting de controle-kamer en neemt weer plaats achter het Spacepedia scherm en zoekt naar...

"negatieve energie"82.6%
"draakverschijning"17.4%
aantal stemmen: 23 | link

"negatieve energie"

na het invoeren van de zoekvraag lees je op het scherm "niets gevonden" met daaronder de optie "zoek naar 'negatieve energie' in andere artikelen"

je tikt daarop en je krijgt een heel overzicht van verschillende artikelen over diverse onderwerpen, uiteenlopend van psychologie tot kwantummechanica, maar je kunt niets vinden dat heel relevant is

je werkt het hele lijstje resultaten af tot je oog valt op de laatste, op een discussiepagina tussen verschillende redacteuren

je gaat naar die pagina, en daar lees je dat er ooit een pagina was maar die is verwijderd

een hele vurige discussie over die beslissing staat er nog wel

één persoon blijft volharden dat "het fenomeen" écht is, terwijl de rest het allemaal afdoen als lariekoek

"geen bewijs voor!"

"zweverig gedoe!"

"foto's of het is niet gebeurd!"

na veel weerstand en tevergeefse pogingen de rest te overtuigen stopte de persoon met de discussie

"huh," denk je, "het éérste dat die negativiteit de duisternis introk was het Spacepedia artikel erover"

toch probeer je een beeld te vormen van de flarden tekst die de persoon heeft geschreven om anderen te informeren

"als er teveel samenklontert dan werkt het als een zwart gat en probeert het alles met 'n bewustzijn binnen te zuigen"

"wordt aangetrokken door verdwaalde of eenzame personen die zich daardoor niet makkelijk kunnen verdedigen"

"het kan niet tegen hitte"

langzaam begint zich een plan in je hoofd te ontwikkelen

eigenlijk zijn er maar twee opties voor zover je kunt zien

je kan proberen de hele planeet te vernietigen

of je kan proberen de duistere kracht mee te lokken in een ontsnappingsmodule om díe dan te laten ontploffen

🤔

beide keuzen vereisen een soort van offer en je vindt die keuze maar lastig

💥 hele planeet2.5%
💥 ontsnappingsmodule17.5%
eerst wat eten, misschien ander plan verzinnen80.0%
aantal stemmen: 40 | link

(het gaat verder hier: mastodon.social/@knuppelbeer/1)

je weet nog niet zeker wat je wilt doen, het enige dat je wel weet is dat je wat moet eten

je loopt rustig naar de kantine en vraagt je ondertussen af welke kleur soep je dit keer zult nemen, want het lijkt er voorlopig op dat de kleur het enige verschil tussen de gerechten is, want tot nu toe hebben ze allemaal hetzelfde gesmaakt

of de rest dat ook doet weet je pas zeker als je ze allemaal hebt geproefd

je stapt de kantine naar binnen en tot je verwondering zie je, op 'n tafel achterin

'n lege kom61.5%
'n leeg dienblad12.8%
'n lepel25.6%
aantal stemmen: 39 | link

een lege kom

je schrikt

"hoe kan dat nou?" schiet er door je heen, "ben ik dan toch níet de enige hier?!"

waren die voetstappen die je eerder zag dan tóch recent

van 'n persoon, van 'n Galactociaan wellicht?

je roept, "hallooo! is daar iemand!?"

maar je krijgt helemaal geen antwoord

je begint aan jezelf te twijfelen

"mijn dienblad werd toch écht opgehaald...", verzeker je jezelf

zoek direct naar persoon19.2%
ga toch eerst eten, want energie80.8%
aantal stemmen: 26 | link

je gaat eerst eten voor je verder op zoektoecht gaat

je loopt naar de toonbank en kiest dit keer voor de groene soep

nadat het is klaargemaakt en voor je neer is gezet, pak je het op en loopt naar de tafel waar de lege kom ook staat

terwijl je de soep eet, die zoals je had verwacht, ook weer precies hetzelfde smaakt, denk je na over waar die andere persoon zou kunnen zijn

deze persoon heeft blijkbaar een lepe en een dienblad bij zich

waar zal je straks als eerste gaan kijken?

controle-kamer (misschien camera's?)68.8%
slaapvertrekken en lokalen31.2%
aantal stemmen: 32 | link

"de controle-kamer," besluit je

misschien is er toch nog ergens 'n optie verborgen waarmee je beveiligingscamera's kunt bekijken

zo'n high-tech complex zonder degelijke beveiliging zou toch raar zijn

langzaam eet je je soep op en je pakt de lege kom die naast je staat en zet die ook op het dienblad

een machine pikt het spul weer op

enigszins voldoen sta je op en wandel je voorzichtig naar de controle-kamer

je denkt nu soms in je ooghoeken iemand te zien maar als je kijkt, zie je niets

van het idee dat er iemand anders rondloopt wordt je blijkbaar toch een beetje paranoïde

bij de controle-kamer aangekomen controleer je de verschillende panelen en druk je willekeurig op wat knoppen in de hoop dat het iets doet

maar dat haalt niets uit

je kijkt nog eens naar het rek met machines en daar zie je een draad loshangen, met aan het uiteinde een stekker

je ziet ook waar de stekker in zou moeten

je steekt de stekker daarin in en...

er gebeurt nog steeds niets7.4%
'n ander scherm springt aan92.6%
aantal stemmen: 27 | link

'n ander scherm springt aan

je ziet 'n 3D model van het hele complex, in lichtgroen op 'n zwarte achtergrond

je probeert er wat mee te doen en ontdekt dat vegen over 't scherm 't 3D model doet draaien

als je twee handen gebruikt kan je ook inzoomen

je herkent de controle-kamer

je raakt 't aan en dan krijgt de kamer op het scherm 'n blauwe tint, en rechtsboven zie je een rechthoekje met statistieken verschijnen: 'temperatuur', 'luchtkwaliteit' en een hele lijst meer

naast de teksten staan getallen, maar die zeggen je niet zoveel

je drukt op 'temperatuur' en een grotere rechthoek verschijnt in het midden

het lijkt op een grafiek met de temperatuurverloop over tijd en je kunt terugscrollen naar het verleden

je ziet schommelingen die je doen vermoeden dat dit het verschil tussen dag en nacht is

bij de tijd-as zie je 'syntomo' staan en 8 syntomo lijken overeen te komen met de nacht, en 32 syntomo met de dag

één syntomo is dus ongeveer 1500 stappen 🤔

je sluit de temperatuur-grafiek en scrollt door de andere statistieken

je oog val op de tekst 'bezetting' met daarnaast de waarde '1'

je tikt het aan en je ziet wederom een grafiek met het verloop van de waarde over tijd

de pieken met waarde '1' komen overeen met de momenten waarop jij hier aanwezig was

de grafiek gaat niet verder dan een paar dagen geleden

je sluit deze weer af en kijkt naar het 3D model en zoekt naar de...

kantine40.0%
slaapvertrekken28.0%
ruimte die je als eerste betrad32.0%
aantal stemmen: 25 | link

...kantine

je selecteert het en scrollt in de statistieken naar "bezetting" en roept de grafiek op

je ziet je eigen aanwezigheid, niet zo lang geleden, maar ook dat er, ongeveer 4 syntomo geleden, iets is geregistreerd

je weet zeker dat jij dat niet was, want toen liep je nog buiten rond

je selecteert één voor één de ruimtes die aan de kantine grenzen en roept de bezettingsgrafiek op en probeert zo te achterhalen waar die persoon heen is gegaan

vanuit de kantine is die richting de slaapvertrekken gegaan, is daar eventjes in een lokaal geweest en daarna een vertrek kamer ingegaan

als je het je goed herinnert, is dat de kamer waar je zag dat iemand de wand probeerde los te halen

volgens de grafiek is daar nu nog steeds iemand!

je verlaat de controle-kamer en gaat richting dat vertrek

als je bij de deur staat, pak je de koevoet en...

tik je zachtjes op de deur90.3%
stap je agressief naar binnen9.7%
aantal stemmen: 31 | link

... tikt 3 keer zachtjes tegen de deur

je wacht eventjes

maar je hoort niets

je tikt nog 3 keer tegen de deur, dit keer ietsje harder dan de vorige keer

je wacht weer eventjes

maar nog steeds gebeurt er niets en hoor je niets

je bedenkt je dat de persoon aan de andere kant van de deur misschien bang is en daarom niet reageert

misschien staat er iemand aan de andere kant klaar om je aan te vallen

je denkt even na over de volgende stap

tik nóg harder tegen de deur0.0%
begin te praten65.4%
doe deur open en stap naar binnen34.6%
aantal stemmen: 26 | link

waarschijnlijk zal het de persoon aan de andere kant geruststellen als die snapt dat je geen gevaarlijk monster bent

je tikt nog een keertje zachtjes tegen de deur, en je zegt "hallo? is daar iemand?"

er gebeurt nog steeds niets

"hallo," zeg je nog een keertje, "niet schrikken, ik doe de deur open"

je wil de deur openschuiven maar deze gaat vanzelf open

aan de andere kant staat een, blijkbaar heel oud persoon gezien de lange grijze haren en baard

deze probeert iets te zeggen, maar...

je kent de taal niet30.0%
't is héél schor en onduidelijk70.0%
aantal stemmen: 30 | link

...de persoon klinkt schor en onduidelijk

"ik kan je niet horen," zeg je, "kan je het herhalen?"

de persoon spreekt nog een keer, maar het is net zo onduidelijk als de eerste keer

"ik versta je niet" zeg je

de persoon grijpt plots je arm, wijst naar het scherm, en houdt het voor je gezicht

hij kijkt naar het schermpje op zijn eigen rechterarm en begint er driftig op te tikken met zijn linkerhand

je ziet dat er een tekstbericht binnenkomt op jouw schermpje

er staat, "ik ben Barry"

je kan via je scherm reageren

"hallo," tik je, "ik weet mijn naam niet meer, maar ik weet wel dat ik ook een Galactociaan ben"

je krijgt antwoord van Barry, "welkom in mijn nederige stulpje, en als je het niet erg vind, noem ik je Agnos"

"prima," zeg je, en je vraagt "hoe lang zit je hier al?"

"oh al enige cycli," schrijft Barry, "ik werd aangevallen toen ik buiten in het werk bezig was, snelde naar binnen en probeerde een waarschuwing uit te sturen"

"maar," schrijft hij verder, "ik heb beperkte toegang tot het ruimtenetwerk, dus dat is nooit gelukt, dus schreef ik wat waarschuwingen bij de ingang"

je vraagt wat hij al die tijd dan heeft gegeten

hij klopt op de wand die jij zelf niet loskreeg

hij schrijft vervolgens, "hierachter zitten de containers poeder die de keuken bevoorraden, dus daar pakte ik telkens wat weg, erg droog, maar heel voedzaam"

"je moet toch ook drinken?" vraag je, "waar haalde je dat vandaan?"

hij tikt nog een keer tegen de wand

"hierachter lopen de buizen van de waterextractieinstallatie dat water uit atmosfeer haalt," schrijft hij, "die systemen draaien allemaal onafhankelijk van de rest van dit complex"

hij stuurt er nog een bericht achteraan, "ik ben blij dat je het hele complex hebt aan kunnen zetten, erg blij dat de keuken het weer doet, eindelijk wat afwisseling!"

en nog een bericht, "maar vertel eens, hoe kom jij hier?"

je legt uit hoe je plots ontwaakte in 'n brandend ruimteschip, en met een module wist te landen

over de bessen, de draak, het onzichtbare gevaar in het donker, en wat de draak je later wist te vertellen hoe het gevaar kan worden bestreden, "door 't in miljoenen stukjes het universum in te sturen"

dat zet Barry aan het denken...

na een tijdje schrijft die "ik heb me al lang afgevraagd waarom ik hier al die tijd nog zit, wat het doel daarvan is, en nu weet ik 't"

"wat?" vraag je

"ik zie maar één oplossing... als ik 't donker de ontsnappingsmodule in weet te lokken, samen met die ga opstijgen, en dan, als we in de ruimte zijn, de capsule laat exploderen, dan is het probleem verholpen"

je leest het en kijkt verschikt op 😱

er komt nog een bericht achteraan, "ik ben toch al heel oud, ik kan amper meer praten, en er is nog iets..."

nadat je het hebt gelezen kijk je Barry aan

hij wijst naar zijn been en trekt de gescheurde broekspijp omhoog

je ziet een zware infectie vanaf de enkels tot de knieën

"dit gebeurde een paar dagen geleden, toen ik achter de wand bezig was en bovenop een stuk metaal was gevallen... het is snel gaan verspreiden, dit gaat nooit meer goedkomen"

en er komt nog een bericht achteraan, "als we samen dat gevaar kunnen bestrijden, zal de hele missie uiteindelijk toch nog slagen en is alles niet voor niets geweest"

😔16.0%
😧32.0%
😢32.0%
😭20.0%
aantal stemmen: 25 | link

je vindt 't erg sneu

tegelijkertijd vindt je 't heel dapper van Barry

je wijst naar zijn pak en merkt op "dat ruimtepak is nogal gehavend, ik heb nieuwe pakken zien hangen in de ruimte waar ik binnenkwam"

"die kan ik me nog herinneren," schrijft Barry, "ik had daar, lang geleden, mijn pas verloren en me zo per ongeluk buitengesloten"

je pakt de pas uit je pak, "je bedoelt deze?"

Barry knikt en schrijft, "dat gebeurde nadat ik de buitendeur, blijkbaar onvoldoende, had gesaboteerd"

"gelukkig maar," antwoord je, "laten we dan nu een nieuw pak gaan halen?"

Barry knikt

jullie lopen samen die kant op

bij de deur van die ruimte aangekomen maak je de deur open en jullie stappen naar binnen

Barry bekijkt de pakken en pakt er eentje

geef Barry privacy40.0%
blijf aanwezig60.0%
aantal stemmen: 30 | link

nadat Barry wat rommelt met zijn helm gebaart hij je de helm te draaien en omhoog te trekken

een luide klik is hoorbaar en de helm komt los

je draait je rug naar Barry toe terwijl deze het ene pak uittrekt en het andere aan

je voelt een tik op je schouder en je draait om en je ziet Barry met de andere helm staan

hij gebaart je hoe de helm vast moet en met een duw- en draaibeweging klikt deze vast op het ruimtepak

"dat ziet er beter uit," zeg je, "veel beter dan dan gehavende pak"

je ziet Barry knikken

hij pakt nog wat kleine dingen uit de zakken van zijn oude pak en steekt deze in de nieuwe

"we moeten een goed plan voorbereiden," zeg je, "laten we gaan zitten in..."

de kantine8.7%
de controle-kamer91.3%
aantal stemmen: 23 | link

"...de controle-kamer"

Barry knikt, en jullie lopen naar de controle-kamer

terwijl jullie daarheen lopen vraag je of Barry weet hoe bij de ontsnappingscapsules te komen

hij knikt, en begint driftig te tikken

"achter de wand in mijn slaapvertrek, achter de stapels voedselcontainers, is een wandpaneel die, als deze wordt weggehaald doorgang geeft naar de ontsnappingscapsule"

"oké," zeg je, "dan moeten we een list verzinnen"

"ik heb al wat bedacht," schrijft Barry, terwijl die dingen aanwijst op het 3D model van het complex

"als we, zo en zo, een pad van duisternis maken door strategisch de verlichting uit te schakelen, dan krijgen we die waar we die willen hebben"

"als die bij me de ontsnappingscapsule inkomt, zet jij alle lichten weer aan zodat-ie in de capsule moet blijven"

je knikt

"dan lanceer ik het hele zootje de lucht in en dan... *boem*"

je zegt...

"oké, goed plan, dat doen we"66.7%
"goed plan... maar ík kruip de capsule in"33.3%
aantal stemmen: 33 | link

"goed plan, dat gaan we doen!"

je kijkt op de teller op je arm en je merkt op tegen Barry dat het bijna nacht gaat worden

"oké," schrijft Barry, "dan moeten we opschieten met voorbereidingen"

je knikt

Barry staat op en begint te lopen

je volgt hem naar zijn slaapvertrek

daar aangekomen tikt hij, "dit maakt het gelukkig een stuk makkelijker"

pakt hij een lepel uit zijn broekzak en tikt een paar keer op de rechterbovenhoek van de wand die je eerder probeerde open te forceren

Barry steekt de steel van de lepel in de kier rechtsonder en wipt zo het paneel los van de wand

hij schuift het opzij, net ver genoeg zodat jullie er doorheen zouden kunnen

de hele wand is gevuld met containers met voedselpoeder

Barry begint ze op te tillen en in het slaapvertrek neer te zetten

kijk toe16.7%
help Barry83.3%
aantal stemmen: 30 | link

je helpt Barry met het verplaatsen van de containers

het zijn er namelijk zoveel dat het handig is om ze in de gang neer te zetten want anders valt er amper te bewegen in 't slaapvertrek zelf

Barry klopt tegen 't paneel aan de andere kant en na wat gerammel hoor je omvallen, op de grond in de ruimte aan de andere kant

samen stappen jullie de andere ruimte in

het is een grote ruimte en het ruikt er erg stoffig

de geur heeft iets weg van verbrand buskruit

je kijkt omhoog

het ziet eruit alsof het dak open kan schuiven

op de grond staat een grote installatie waar de ontsnappingsmodules uit gelanceerd zouden moeten worden

er is er maar één ontsnappingsmodule op zijn plaats geïnstalleerd

het lijkt alsof de hele installatie...

nog niet is afgebouwd28.0%
al eens is gebruikt72.0%
aantal stemmen: 25 | link

...al eens is gebruikt

drie van de vier ontsnappingsmodules missen

je vraagt of Barry misschien meer weet

"ik ken me niet herinneren dat ze ooit zijn gebruikt," schrijft Barry, "dat is waarschijnlijk hoe de rest van het personeel is verdwenen"

"dat klinkt aannemelijk" zeg je

jullie lopen naar de overgebleven ontsnappingscapsule om deze te inspecteren

Barry drukt op wat knoppen op het bedieningspaneel

"is deze nog wel bruikbaar?" vraag je

Barry knikt

"gelukkig" zeg je

je trekt de deur open van de capsule en je kijkt naarbinnen

je ziet zitplaatsen voor 4 personen

er zijn verder geen ramen, alleen wat schermen en verlichting

om het gevaar te kunnen vangen moet het binnen wel donker zijn, dus je pakt de koevoet en slaat de verlichting kapot

ondertussen ontkoppelt Barry het scherm

"deze waren niet nodig, ik kan aan de voorstuwingsraketten horen wanneer we in de ruimte zijn" schrijft Barry

"oké" zeg je

Barry doet nog 'n laatste controle van 't hele systeem

"genoeg brandstof en alle systemen zijn operationeel," schrijft hij

je opent de rugtas en pakt de tubes explosieven die je daarin bewaarde, en geeft deze aan Barry

hij neemt ze aan en begint de inhoud van de tubes aan de binnenkant van de capsule uit te smeren

"als dat straks geen knal geeft dan weet ik het niet" schrijft hij

ga naar de controle-kamer83.9%
ga naar kantine16.1%
aantal stemmen: 31 | link

jullie lopen terug naar de controle-kamer voor verdere voorbereidingen

daar aangekomen kruipt Barry achter een scherm, haalt wat schakelaars om op de apparaten in het rek en begint driftig te tikken op het toetsenbord

je ziet het 3D model heen en weer draaien, vertrekken en gangen geselecteerd worden en het licht daar uitgezet

"ik heb een pad van duisternis ingesteld vanaf de grot tot aan de ontsnappingsmodule"

je pakt het folie uit je rugtas

"hier," zeg je terwijl je het folie aan Barry geeft, "hier kan je je misschien in wikkelen terwijl je in de capsule zit, om te voorkomen dat je gegrepen wordt, zolang je de lantaarn op je helm aan laat staan"

Barry tikt een bericht terug, "de lantaarn op deze helm doet 't niet"

"oh, dat is pech hebben"4.0%
geef 'm jouw werkende lantaarn96.0%
aantal stemmen: 25 | link

"hier," zeg je terwijl je jouw lantaarn van je helm afhaalt en 't overhandigt

Barry neemt het aan, haalt de kapotte lantaarn van zijn helm en monteert de jouwe

hij schakelt het in om te controleren dat het werkt, trekt er wat aan om te controleren dat het goed vastzit, en schakelt het weer uit

hij steekt zijn duim omhoog 👍

"dan moeten we nu nog alle deuren openen" zeg je

Barry knikt en gaat bedient het paneel weer en opent bijna alle deuren

hij tikt op het scherm op de deur bij de grot

"deze laatste moeten we handmatig openen," schrijft hij

je herkent dat dit de deur is die naar de grot leidt en je knikt

je stelt voor...

dat jij dat doet46.2%
om het samen te doen53.8%
aantal stemmen: 26 | link

...om het samen te doen

Barry knikt en tikt "laten we nog een laatste controle doen van de hele route"

jullie lopen richting de ontsnappingsmodule en van daaruit langzaam door de gangen richting de laatste deur

onderweg kijk je omhoog en zie je dat er geen licht door de koepel valt

het is nacht geworden

je bent toch een beetje gespannen terwijl jullie bij de laatste deur aankomen

"oké," zeg je, "zodra de deur open is gezet, dan ga ik..."

mij meteen hier dichtbij verstoppen13.6%
wat tijd voor je proberen te winnen met licht86.4%
aantal stemmen: 22 | link

...hier met een handvol besjes en mijn nucleaire accu proberen wat tijd voor je te winnen voor ik mij verstop

Barry knikt

dus de deur open doen, Barry rent richting de ontsnappingscapsule, jij blijft nog een paar tellen even staan, en dan verstop ik mij in de andere gang

"zijn we er klaar voor?"

Barry knikt nogmaals

"oké"

je pakt de accu uit je rugzak en legt er een handvol bessen op

het blauwe licht vult de ruimte

jullie maken de deur naar de grot open

Barry loopt zo snel hij kan

wacht 25 tellen34.5%
wacht 50 tellen51.7%
wacht 100 tellen13.8%
aantal stemmen: 29 | link

je telt langzaam tot 50 om Barry genoeg voorsprong te geven op wat het ook precies is

terwijl je de laatste 5 tellen telt open je de deur en duwt de accu vanuit de donkere ruimte de verlichte ruimte in

net voordat de deur helemaal sluit denk je iets te zien, of beeld je het je in

in ieder geval vóel je 'n aanwezigheid

de deur is nu dicht en je wacht af

je probeert je in te beelden hoe Barry de ontsnappingscapsule in kruipt, de explosieven op scherp zet, zichzelf in het folie wikkelt...

...zijn lantaarn aanzet en afwacht tot hij de capsule lanceert

Barry ís inderdaad in de capsule aangekomen, heeft de explosieven op scherp gezet, maar wacht met het wikkelen van de folie

hij moet immers zeker weten dat het duister mee is gekomen

hij voelt dat hij aan zijn voet gegrepen wordt

hij slaat op de knop om de capsule te sluiten

nog steeds wordt hij vastgehouden

hij wikkelt het folie om zich heen, zet de lantaarn aan en wacht tot de capsule lanceert

de aftelprocedure is begonnen

5, 4, 3, 2 en 1

de raketmotor slaat aan, de hele installatie begint te trillen

Barry tikt nog een laatste bericht

je kijkt op je scherm en leest het

"het lijkt te lukken, bedankt, vaarwel, succes met alles"

je voelt de hele installatie trillen en hoort de capsule opstijgen

je opent de deur32.3%
je wacht af67.7%
aantal stemmen: 31 | link

je besluit af te wachten tot je de capsule niet meer kunt horen

ondertussen kijk je naar het schermpje, waar sinds het laatste bericht van Barry niets meer op is binnengekomen

"hij zal inmiddels ook wel buiten bereik zijn" denk je

je hoort in de verte de lage bromtoon van de raketmotoren telkens zachter worden

nadat je het niet meer kunt horen doe je de deur open en...

lijkt het hele complex verlaten en veilig18.5%
staat daar 't draakje van eerder81.5%
aantal stemmen: 27 | link

...daar staat 't draakje van eerder

je kijkt geschrokken op

"hoi," zegt het draakje, "niet schrikken, ik ben het maar"

je slaakt een zucht van verlichting

"hallo" zeg je terug

"het is nu veilig in het donker, ik voelde de negativiteit verdwijnen?!" zegt het draakje

je legt heel snel uit wat er is gebeurd en vraagt het draakje mee te lopen

jullie wandelen samen naar de ruimte met de grote koepel en kijken naar boven

jullie zien een spoot van condensatie en rook in de lucht

heel ver in de hoogte is 'n lichtpuntje te zien

het lichtpuntje wordt telkens zwakker

na een tijdje is er niets meer te zien

jullie wachten geduldig af

plots zien jullie 'n flits van licht van een kleine explosie

"dat was dapper van je, Barry" zeg je hardop

het draakje juigt en roept, "hoera! het is veilig, kom tevoorschijn!"

er verschijnen, uit het niets, 4 kleinere draakjes, die vrolijk rondjes dansen

"waar komen jullie vandaan? waren jullie hier al de hele tijd?" vraag je

het grootste draakje legt uit dat ze hier continu door het universum reizen, om hulp en advies te bieden waar het nodig is

"hier lijken we onze taak gedaan te hebben, we gaan nu naar de volgende planeet om te kijken of we daar de totale vernietiging van al het leven daar kunnen voorkomen"

"dat lijkt 'n onmogelijke taak voor een paar draakjes" zeg je

"klopt," zegt de draak, "maar we moeten het proberen"

je knikt

"we wilden je bedanken en succes wensen met de rest van jouw missie" zegt de draak

"dank je wel" zeg je

"tot ziens, misschien" zeggen de draakjes in koor, en met een achterwaartse spring, krimpen ze weer tot ze helemaal zijn verdwenen

"dat was... bijzonder" denk je

je pakt je rugzak om te kijken hoe het met het zakje met de kikkervis-achtige diertjes gaat

het ziet er nog goed uit

je loopt door de gang richting de grot

het is nog donker buiten

je ziet het gesprokkelde hout en de kisten met materieel

je ziet de cryo-pod

maak 'n vuurtje11.1%
check de cryo-pod nogmaals88.9%
aantal stemmen: 27 | link

je loopt naar de cryo-pod toe en merkt op dat er een groene indicator knippert

boven het groene lampje staat de tekst "verbinding"

je vermoed dat dit is gebeurd toen de accu's in de controle-kamer waren aangesloten, en het hele complex stroom kreeg

je ziet ook dat het schermpje op je ruimtepak een extra icoontje laat zien

je drukt erop en ziet een statusoverzicht van de cryo-pod: je ziet de huidige temperatuur, de stroomvoorziening

onder de informatie is 'n "zelf test"-knop zichtbaar

druk op "zelf test" knop100.0%
druk niet op de knop0.0%
aantal stemmen: 23 | link

je denkt even na

je wil natuurlijk wel zeker weten dat je dat cryogenetische gebeuren zal gaan overleven dus je drukt op de knop "zelf test"

er verschijnt een voortgangsbalk met daaronder de tekst "test bezig..."

er knipperen verschillende lampjes op de cryo-pod terwijl dat ding zijn werk doet

je kijkt naar de voortgangsmeter en ziet dat dit nog wel een tijdje gaat duren

je kijkt naar buiten en daar is het nog steeds donker en sneeuwt het

terwijl je wacht op de test ga je zelf...

een vuurtje maken64.3%
slapen35.7%
aantal stemmen: 28 | link

...een vuurtje maken

je bedenkt je dat dit het laatste vuurtje is dat je voorlopig zult maken

wie weet wat je tegenkomt als je later ontwaakt en uit de cryo-pod stapt? 🤔

zodra het vuurtje een beetje begint te branden gooi je er nog wat hout bovenop en check je de voortgang van de zelf-test, die heel langzaam, maar zeker, voort gaat

het zit nu zo rond de 5%, dus 't gaat langer duren dan je had verwacht

maar wat verwachtte je eigenlijk, je hebt nog nooit een cryo-pod gebruikt?

de vlammen beginnen het hout, dat je net op het vuur hebt gegooid, te omarmen en je kijkt hoe de vlammen de bast van de stukken hout langzaam beginnen te consumeren en ziet merkt hoe de vlammen groeien in intensiteit van zowel licht en warmte

't heeft allemaal een erg hypnotiserende werking

je maakt nog wat drinken51.6%
je gaat slapen48.4%
aantal stemmen: 31 | link

omdat het de laatste keer is dat je wat kunt eten of drinken, maar vooral omdat de soep uit de kantine zo vreselijk saai was, besluit je verse thee te zetten van de besjes die je nog hebt

je prikt alle besjes op een tak en roostert ze, terwijl je buiten de grot stapt om de container te gaan vullen

je ziet dat er nog wat in de container zit en giet dit laatste beetje vocht op de grond

je vult daarna de hele container met sneeuw en legt het weer op het vuur om te koken

de vlammen beginnen het hout, dat je net op het vuur hebt gegooid, te omarmen en je kijkt hoe de vlammen de bast van de stukken hout langzaam beginnen te consumeren en ziet merkt hoe de vlammen groeien in intensiteit van zowel licht en warmte

't heeft allemaal een erg hypnotiserende werking

je maakt nog wat drinken51.6%
je gaat slapen48.4%
aantal stemmen: 31 | link

omdat het de laatste keer is dat je wat kunt eten of drinken, maar vooral omdat de soep uit de kantine zo vreselijk saai was, besluit je verse thee te zetten van de besjes die je nog hebt

je prikt alle besjes op een tak en roostert ze, terwijl je buiten de grot stapt om de container te gaan vullen

je ziet dat er nog wat in de container zit en giet dit laatste beetje vocht op de grond

je vult daarna de hele container met sneeuw en legt het weer op het vuur om te koken

terwijl dat warm wordt en gaat koken plet je de geroosterde bessen en controleer je de status van de zelf-test

die is bijna bij de 25%, dus dat gaat langzaam maar zeker door

zodra je het water begint te koken gooi je de geplette besjes erbij en laat het nog even pruttelen voor je het naast het vuur zet om af te koelen

terwijl je wacht...

val je in slaap25.9%
begint de cryo-pod te piepen74.1%
aantal stemmen: 27 | link

...begint de cryo-pod te piepen

je schrikt op en kijkt op het scherm

je ziet daar nog de tekst "test bezig..." staan

je loopt naar de cryo-pod toe en voor zover je kan zien is er geen enkele indicatie dat er iets fout is

"het was wellicht de test van de pieper," concludeer je

je loopt terug en drinkt wat van de verse bessenthee, die toch het beste smaakt als het warm is

buiten is het nog steeds donker

terwijl je nadenkt over allerlei dingen...

val je in 'n diepe slaap37.5%
val je in 'n diepe maar onrustige slaap37.5%
kan je de slaap niet vatten25.0%
aantal stemmen: 24 | link

val je in slaap

'n diepe slaap

'n héél diepe slaap

'n heel diepe en soms onrustige slaap

je droomt over allerlei alarmen die afgaan en overal explosies hoort

je schrikt wakker van een piepende cryo-pod

je kijkt op het schermpje: de zelf-test is gereed: alles is in orde

"fijn", denk je

je kijkt naar buiten en ziet dat het inmiddels ook al licht is geworden en alle sneeuw alweer verdwenen

pak 't zakje met wat lijkt op kikkervisjes43.5%
drink eerst nog wat bessenthee als ontbijt56.5%
aantal stemmen: 23 | link

je wil opnieuw een vuurtje maken om de bessenthee op te warmen maar terwijl je de container pakt denk je bij jezelf "dit is puur uitstelgedrag, hè"

je beseft dat je ietwat nerveus bent om de cryo-pod in te stappen en je daarom elke keer wat anders verzint om te gaan doen

"niet meer" denk je

je pakt het zakje en je loopt naar buiten, naar de zee, of oceaan, of wat het ook is

daar aangekomen sta je tot je knieën in het water, scheurt het zakje open en ziet hoe de inhoud in 't water valt

sommige beginnen bij het contact met het zeewater te groeien, sommige beginnen te spartelen en weer andere schieten snel de diepte in

het is een bijzonder schouwspel

je spoelt het zakje een paar keer om zeker te weten dat de inhoud eruit is en je keert om

je loopt richting de grot en probeert de de cryo-pod te openen

je gaat liggen, trekt de deksel dicht, en op het bedieningspaneel aan de binnenkant druk je op wat eruitziet als de startknop

de cryo-pod...

begint te werken58.5%
begint weer te piepen41.5%
aantal stemmen: 41 | link

...begint zijn ding te doen

je hoort het geluid dat lijkt op ventilatoren die beginnen te draaien en je voelt een luchtstroom

aan de binnenkant van de klep van de cryo-pod zit een scherm met links en rechts ervan respectievelijk een rode en groene knop

op het scherm lees je de waarschuwing dat je moet controleren dat je helm open staat en dat je, als dat zo is, op de groene knop moet drukken, anders kan je de rode knop indrukken om af te breken

je helm staat al open dus je drukt op de groene knop

op het scherm staat nu de tekst "bezig met initialisatie" terwijl de ventilatoren harder beginnen te draaien en je voelt dat het ietsje koeler wordt

op het scherm staat de tekst "blijf zo stil mogelijk liggen"

uit de zijkant van de cryo-pod, nabij het hoofdeinde, schuift een slang uit de wand met aan het uiteinde een mondstuk

deze slang beweegt naar jouw gezicht en plaatst zich over de mond en je neus

je ruikt aardbeien

de tekst op het scherm veranderd naar "blijf rustig en constant ademen"

je ademt een paar keer diep in en je begint te merken dat je slaperig wordt

er lichten een paar extra kleinere schermen op met informatie

je herkent de grafiek op een van die schermen als een hartslagmeter

op het grote scherm staat de tekst "laatste kans om af te breken" met een voortgangsbalk die langzaam korter wordt

doe niets80.6%
druk op de rode knop19.4%
aantal stemmen: 31 | link

je doet niets en ziet de voortgangsbalk reduceren tot een vertikaal lijntje en samen met de tekst verdwijnen

het laatste dat je ziet op het scherm is een diagram van de cryo-pod en hoe een vloeistof of gas langs pompen en ventielen gaan en uiteindelijk in de cryo-pod terecht komen

je oogleden worden zwaar en je sluit je ogen

je voelt hoe de rest van je lichaam verstijft

je hoort het verplaatsen van vloeistof telkens zachter worden terwijl je langzaam maar zeker in een diepe slaap valt